Consulta els principals estudis, ordenats per àrees d’interès, realitzats per les Administracions Públiques, Universitats, instituts de recerca i altres organismes públics de referència sobre la recuperació de residus a les fàbriques de ciment.