Entre 2004 i 2021

El consum de combustibles alternatius del sector del ciment espanyol ha estat de 11,8 milions de tones. A Catalunya el consum ha estat de 2,5 milions de tones.

El 2021 …

A Cataluyna s’han consumit 279.840 tones de combustibles alternatius.

En els últims tres anys Catalunya (747.742 t), Andalusia (639.885 t) i la Comunitat Valenciana (410.908 t) han estat les Comunitats Autònomes amb consums més elevats.

Els combustibles més consumits entre 2004 i 2021 van ser els CDR, la fusta i les farines animals.

I el 2021…

A Catalunya l’energia aportada pels combustibles alternatius va suposar en 2021 un 42,5% de l’energia total consumida.

Molt lluny dels nivells existents en altres països europeus, amb una substitució de combustibles fòssils molt superior a la que es realitza a Catalunya.