Preloader
 • Reciclatge i valorització de residus a la indústria cimentera a Espanya

  Aquest estudi realitzat en col·laboració amb l’Institut Cerdà sobre la situació de la valorització material i energètica en la indústria espanyola del ciment, s’anirà actualitzant cada any.

  Amb l’objectiu d’analitzar en profunditat el context actual i el nivell d’implantació del reciclatge i la valorització energètica de residus en el sector cimenter espanyol, la FUNDACIÓN CEMA va realitzar aquest estudi. Per a això es van analitzar els principals aspectes de les Autoritzacions Ambientals Integrades de les 38 cimenteres integrals (fàbriques que disposen de forn de clínquer i mòlta) existents a Espanya, i es va realitzar l’inventari per Comunitats Autònomes per al període 2004-2006 del reciclatge i valorització energètica de residus en 41 instal·lacions (37 fàbriques integrals en funcionament i 4 mòltes).

 • Reciclatge i valorització de residus a la indústria cimentera a Espanya (Actualització any 2007-2009)

  Estudi elaborat per a la Fundación CEMA per l’Institut Cerdà

  Aquesta actualització de l’estudi de referència sobre reciclatge i valorització respon a l’objectiu de comptar amb un observatori permanent sobre l’evolució de la valorització de residus en cimenteres espanyoles, incloent informació exhaustiva per comunitats autònomes. La present actualització incorpora les quantitats de residus reciclades i valorades energèticament en instal·lacions de producció de ciment durant els anys 2007, 2008 i 2009, descrivint l’evolució registrada des de 2004. A més, inclou una anàlisi de les modificacions de les Autoritzacions Ambientals Integrades que s’han produït fins a desembre de 2010.

 • Reciclatge i valorització de residus a la indústria cimentera a Espanya (Actualització any 2010)

  Estudi elaborat per a la Fundación CEMA per l’Institut Cerdà

  Per segona vegada es realitza l’actualització de l’estudi de referència sobre reciclatge i valorització de residus en cimenteres espanyoles, per a conèixer l’evolució d’aquesta activitat en els últims anys. En aquesta s’incorporen les quantitats de residus reciclades i valorades energèticament en instal·lacions de producció de ciment durant l’any 2010, i s’analitzen les modificacions de les Autoritzacions Ambientals Integrades, quant al condicionat de combustibles i matèries primeres alternatives, que s’han produït fins a desembre de 2011.

 • Reciclatge i valorització de residus a la indústria cimentera a Espanya (Actualització any 2011)

  Aquesta tercera actualització, realitzada per l’Institut Cerdà, incorpora les quantitats de residus reciclades i valorades energèticament en instal·lacions de producció de ciment durant l’any 2011, descrivint l’evolució registrada des de 2004. A més, s’analitzen les modificacions de les Autoritzacions Ambientals Integrades, quant al condicionat de combustibles i matèries primeres alternatives, que s’han produït fins a desembre de 2012.

 • Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera a Espanya (Actualització any 2012)

  Aquesta quarta actualització, realitzada per l’Institut Cerdà, incorpora les quantitats de residus reciclades i valorades energèticament en instal·lacions de producció de ciment durant l’any 2012, descrivint l’evolució registrada des de 2004. A més, s’analitzen les modificacions de les Autoritzacions Ambientals Integrades, quant al condicionat de combustibles i matèries primeres alternatives, que s’han produït fins a desembre de 2013.

 • Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera a Espanya (Actualització any 2013)

  Aquesta cinquena actualització, realitzada per l’Institut Cerdà, incorpora les quantitats de residus reciclades i valorades energèticament en instal·lacions de producció de ciment durant l’any 2013, descrivint l’evolució registrada des de 2004. A més, s’analitzen les modificacions de les Autoritzacions Ambientals Integrades, quant al condicionat de combustibles i matèries primeres alternatives, que s’han produït fins a desembre de 2014.

 • Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera a Espanya (Actualització any 2014)

  Aquesta sisena actualització, realitzada per l’Institut Cerdà, incorpora les quantitats de residus reciclades i valorades energèticament en instal·lacions de producció de ciment durant l’any 2014 i la seva evolució des de 2004. A més, s’analitzen les modificacions de les Autoritzacions Ambientals Integrades, quant al condicionat de combustibles i matèries primeres alternatives, que s’han produït fins a desembre de 2015.

 • Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera a Espanya (Actualització any 2015)

  Aquesta setena actualització, realitzada per l’Institut Cerdà, incorpora les quantitats de residus reciclades i valorades energèticament en instal·lacions de producció de ciment durant l’any 2015 i la seva evolució des de 2004. A més, s’analitzen les modificacions de les Autoritzacions Ambientals Integrades, quant al condicionat de combustibles i matèries primeres alternatives, que s’han produït fins a desembre de 2016.

 • Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera a Espanya (Actualització any 2016)

  Aquesta vuitena actualització, realitzada per l’Institut Cerdà, incorpora les quantitats de residus reciclades i valorades energèticament en instal·lacions de producció de ciment durant l’any 2016 i la seva evolució des de 2004. A més, s’analitzen les modificacions de les Autoritzacions Ambientals Integrades, quant al condicionat de combustibles i matèries primeres alternatives, que s’han produït fins a desembre de 2017.

 • Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera a Espanya (Actualització any 2017)

  Aquesta novena actualització, realitzada per l’Institut Cerdà, incorpora les quantitats de residus reciclades i valorades energèticament en instal·lacions de producció de ciment durant l’any 2017 i la seva evolució des de 2004. A més, s’analitzen les modificacions de les Autoritzacions Ambientals Integrades, quant al condicionat de combustibles i matèries primeres alternatives, que s’han produït fins a desembre de 2018.