Anàlisi de l’autorització ambiental integrada

Instal·lacions autoritzades per l’ús de matèries primeres alternatives

Instal·lacions autoritzades per a l’ús de residus com a combustibles alternatius