Economia circular i simbiosi industrial

La simbiosi industrial a la indústria del ciment

Amb el present Observatori, Fundació CEMA vol impulsar el desenvolupament de l’economia circular en el sector, proporcionant indicadors que quantifiquen l’aportació de la indústria del ciment en l’ús sostenible dels recursos, en línia amb l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular.

Al març de 2020, la Comissió Europea va adoptar un nou Pla d’Acció per a l’Economia Circular, per tal d’estimular mercats pioners de productes climàticament neutres i circulars. En el Pla s’estableix un apartat específic per a la circularitat dels processos de producció.

En aquesta línia, la Comissió afavorirà una major circularitat en el sector industrial impulsant, entre altres accions, “la simbiosi industrial mitjançant el desenvolupament d’un sistema de notificació i certificació promogut per la indústria, i possibilitant la seva posada en pràctica“.

Què és la simbiosi industrial?

“ Una aproximació sistemàtica a un sistema industrial més integrat i sostenible que identifiqui les oportunitats de negoci que treuen profit de recursos infrautilitzats”.

Cooperation fostering industrial symbiosis: market potential, good practices and policy actions. Final report
European Commission

Gràcies a la recuperació material i energètica de residus, la indústria del ciment converteix en realitat el pas de residu a recurs.

Beneficis de la simbiosi industrial

SIMBIOSI INDUSTRIAL

La indústria del ciment recupera material y energèticament residus procedentes de 88 sectors econòmics.

ESTALVI DE CO2

11 milions de tonelades de CO2 evitades per l’ús de combustibles alternatius amb biomassa entre 2004 i 2021.

ESTALVI DE RECURSOS NATURALS

62,7 milions de tones de residus recuperats material y energèticament per la indústria del ciment entre 2004 i 2021.

POTENCIAL ESTALVI ECONÒMIC

115 milions d’euros estalviats cada any a la cadena de gestió dels residus, al no enterrar-los en abocadors.

Pots ampliar més informació sobre la simbiosi industrial al sector del ciment:

Estudi “L’aportació del sector del ciment a la simbiosi industrial” 

Detall infografia “La simbiosi industrial a la indústria del ciment”