Entre 2004 i 2021…

El consum de matèries primeres alternatives a Catalunya durant el període 2004-2021 va ser de 6 milions de tones. A Espanya va ser de 50,9 milions de tones.

El 2021…

S’han consumit 234 milers de tones de matèries primeres alternatives i els materials recirculats van suposar un 3,8% del consum total de les matèries primeres del sector.

Les matèries primeres emprades en major quantitat són les cendres volants i les escòries per a mòlta de ciment.