Reaching 2030’s residual municipal waste target -why recycling is not
enough

Els residus municipals representen el 27% del total de residus generats a la UE (exclosos els residus minerals). Si no es gestionen adequadament, poden tenir impactes negatius significatius tant a la salut humana com al medi ambient. El pla d’acció de la UE per a l’economia circular del 2020 té com a objectiu reduir a la meitat la quantitat de residus municipals no reciclats ni preparats per reutilitzar-los d’aquí al 2030, mentre que tots els Estats membres de la UE han de reciclar o preparar per a la reutilització almenys el 60% dels seus residus municipals per al 2030.

Aquest informe explora com es vinculen aquests objectius i com les accions per a la prevenció de residus més ambicioses seran clau per assolir-los.