Acord Voluntari per a l’eficiència en l’ús dels recursos

Estudi “L’aportació del sector del ciment a la simbiosi industrial”, realitzat en col·laboració amb l’Institut Cerdà