Acord Voluntari per a l’eficiència en l’ús dels recursos

Acord Voluntari per a l’eficiència en l’ús dels recursos, i la transició cap a una Economia Circular de la indústria catalana del ciment entre Ciment Català i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.