Materials divulgatius sobre la recuperació energètica de residus en el sector cimenter

Dins del projecte DIFUNDE, l’any 2012 s’han elaborat diversos materials divulgatius sobre la valorització energètica de residus en el sector de fabricació de ciment: